PROMO: Pro zavedený luxusní BDSM podnik v BRNĚ hledáme společníky, mladé domimanty a BDSM Mastery do 40 let, kteří by chtěli za dobrou odměnu vést tématické lekce s Klientem. My nabízíme prostory a reklamní služby (vyhledávání Klientů) a Ty jsi zodpovědný za spokojenost Klienta v BDSM azylu. Nikde nemusíš sedět a přijdeš jen na telefonickou objednávku v pravý čas. Nadstandardní pravidelné odměny za Tvůj skvělý BDSM servis a vzájemné fair play jednání podmínkou